Com ens organitzem?

Ens organitzem a nivell de famílies i prenem les decisions de forma assembleària.
Les diferents sòcies de la cooperativa participen de comissions, així com del cicle de comanda, que té diferents tasques definides.

1. Assemblees

2. Comissions

Dins de la cooperativa distingim diferents comissions que en garanteixen el bon funcionament:

- Comissió de Benvinguda

És l'encarregada de rebre les noves famílies. Facilitar-los tota la informació disponible i buscar-los una família d’acollida.

- Comissió d’Organització Interna

Encarregada de buscar un millor funcionament per la cooperativa i l’assemblea.

- Gestió de les dades i la disponibilitat dels membres de la cooperativa.
- Elaboració del “corpus tècnic i explicatiu” de l’Ecoopirativa.
- Secretaria. Internes és la comissió responsable de prendre l’acta de les assembles i fer-les accessibles a tots els membres. Serà una feina rotativa entre la comissió o la comissió serà l’encarregada de buscar a algú que ho faci. Abans de les assemblees proposarà un ordre del dia als membres de la cooperativa, obert per si el volen ampliar amb punts no contemplats.

- Comissió de Relacions Externes

Encarregada de la difusió exterior de la cooperativa i del contacte amb altres cooperatives. La veu i la representació de la cooperativa a l’exterior.

- Difusió i sensibilització: xerrades, fires, taules rodones, etc.
- Relació amb altres cooperatives de consum (especialment de Mataró o Maresme).
- Relació amb altres espais de la ciutat.
- Facilitar la creació de noves cooperatives de consum (acompanyament). Aquesta tasca no la farà de forma proactiva sinó com a resposta de l’interès d’un grup concret de persones amb iniciativa per a muntar una cooperativa de consum.

- Comissió de Productes

Encarregada de buscar, constantment, nous productes i nous proveïdors de més qualitat, de més proximitat o a millor preu, sempre seguint la filosofia de la cooperativa.

En alguns casos l’assemblea ha delegat la capacitat de decisió en aquesta comissió, en base a un barem prèviament definit entre totes. En d’altres casos més complexos la comissió porta la proposta a l’assemblea i és aquesta qui acaba prenent la decisió final.

- Comissió de Comptabilitat

Encarregada de portar la gestió econòmica de la cooperativa: factures i pagament d’aquestes, saldo de les famílies, pagament del lloguer i la llum…

- Comissió Web

Encarregada de la gestió i la millora del web i del domini propi.

- Comissió de Manteniment

Manteniment del local. Hi ha dues famílies encarregades d’aquesta tasca. Connexions elèctriques, prestatgeries, còpies de claus per la porta d’entrada…
Neteja del local. Altres col·lectius que estan fent ús actualment de l’espai es de l’Ecoopirativa se n’encarreguen d’aquesta tasca.

3. Comandes

El cicle de les comandes és el següent:

- Les famílies demanen.
- Els encarregats de cada proveïdor fan la comanda.
- Els encarregats de cada proveïdor reben la comanda al local de l’Ecoopirativa i en fan el repartiment.
- Les famílies recullen les seves comandes.

Per tal d’ajustar-nos a les necessitats de les famílies que formem l’Ecoopirativa, es realitza comanda mensual.